• Opinion

    Rugi Waktu

    “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian.” (QS. al-’Ashr: 1-2) Kata ‘ashr dalam ayat di atas diterjemahkan menjadi ‘masa’, yang menunjukkan sebuah rangkaian waktu yang mewakili suatu keadaan tertentu. Sebagai contoh, masa panen adalah saat ketika tamanan telah siap diambil hasilnya, masa subur adalah waktu subur, masa kemarau adalah periode sulit air, dan masa paceklik yaitu keadaan kekurangan bahan makanan. Masa yang berhubungan dengan manusia adalah waktu hidup atau kehidupan (al-hayah) yang dihitung dengan usia atau umur. Masa kehidupan manusia di dunia dimulai sejak kelahiran hingga kematian. Hubungan masa dan kerugian adalah berkurangnya masa hidup manusia. Jika kerugian dalam ilmu ekonomi terjadi ketika pengeluaran lebih besar dari pemasukan, sehingga…